Gezonde lucht

Zonder dat je het ziet kan de lucht thuis en op het werk van slechte kwaliteit zijn en daarmee voor veel klachten zorgen. Bovendien zorgt de aanwezigheid van veel mensen voor een verhoogde concentratie CO2. Luchtverversing is daarom erg belangrijk.

Hoe ontstaat vuile lucht?

Lucht op de werkplek wijkt vaak af van buitenlucht. Op de werkplek kunnen de concentraties van stoffen, gassen en dampen door werkprocessen veel hoger liggen, zonder dat dit te zien of te ruiken is. Bovendien zorgen mensen op de werkplek voor een toename van CO2 en voor stofdeeltjes in de lucht vanwege kleding en de slijtage van huishoudelijk textiel en vloerbedekking. Op elke werkplek is het daarom van belang dat de vuile lucht wordt vervangen door verse lucht. Het filteren van de lucht biedt meestal geen oplossing vanwege de gassen. Daarom ligt ventileren met buitenlucht voor de hand.

 

Wat zijn de bronnen van vuile lucht?

 • opname van stofdeeltjes van kleding en vloerbedekking;
 • het ademen van mensen;
 • uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten;
 • micro-organismen zoals schimmels en bacteriën doordat de lucht vochtig is;
 • stoffen die tijdens werkprocessen vrijkomen.
 • gezondheidsklachten door vuile lucht


Welke klachten kan een slecht binnenklimaat veroorzaken?

 • last van de luchtwegen/astma;
 • irritatie aan de ogen en huid;
 • het optreden van allergische reacties;
 • hoofdpijn;
 • concentratieproblemen.


Als deze klachten bij veel mensen in hetzelfde kantoorcomplex voorkomen en duidelijk gerelateerd zijn aan het gebouw spreekt men ook wel van een sick-building-syndrome.

 

Hoe creëren we een gezond binnenklimaat?

In kantoorruimten wordt geadviseerd om een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon te hanteren bij licht fysiek inspannende werkzaamheden en 50 m³/uur bij fysiek zwaarder inspannende werkzaamheden. Voor scholen adviseert de GG&GD een minimale luchtverversing van 40 m³/uur en liever nog 50 m³/uur. Het gaat hier immers om mensen in de groei. Ook heeft een vervuilde lucht een mogelijk negatief effect op de schoolprestaties. Bij industriële werkplekken zal 50 m³/uur ruim voldoende zijn. Vanwege allerlei processen zal de ventilatie berekend moeten worden met als uitgangspunt alle mogelijke vormen van verontreiniging.

Luchtverversing mag nooit leiden tot hinderlijke tocht. Tocht wordt volgens de normen als hinderlijk ervaren zodra de luchtsnelheid boven de 0,15 m/s komt (in de zomer mag dit 0,25 m/s zijn). Beter is de tocht niet boven de 0,1 m/s te laten komen.

Wilt u een ventilatieoplossing bestellen?

Östberg biedt flexibele en energie-efficiënte ventilatie-oplossingen voor de publieke en commerciële sector. Openbare en industriële omgevingen omvatten een breed spectrum van verschillende soorten gebouwen: van kleine kantoren tot grote arena's en industriële gebouwen.

Grote omgevingen worden vaak door veel mensen tegelijkertijd gebruikt. Dit stelt andere eisen aan ventilatie dan wat nodig zou zijn in een klein kantoor. Maar ongeacht de omgeving is de kwaliteit van de binnenlucht enorm belangrijk voor iedereen die de ruimte gebruikt.

De producten en uitgebreide ervaring van Östberg staan ​​garant voor kwaliteitszekere ventilatieoplossingen en goede binnenlucht voor iedereen.